Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania, doboru materiałów systemowych na zielony dach oraz budowy zielonych dachów dla inwestorów prywatnych, firm deweloperskich, firm budowlanych, architektów.

Oferta:
• izolacja dachów płaskich, izolacja tarasów
• hydroizolacja przeciwkorzenna EPDM
• hydroizolacja zielonego dachu, zielonego tarasu
• zielone dachy (projektowanie, budowa)
• zielony dach na stropach parkingów podziemnych
• dachy odwrócone (projektowanie, instalacja)
• ogrody na dachach, tarasach (projektowanie, budowa)
• ogrody dachowe (projektowanie, budowa)
• dachy i tarasy użytkowe

Konstrukcja dachu zielonego jest najczęściej podobna do stropodachu odwróconego. Na betonowym podłożu wykonana jest hydroizolacja, na niej warstwa ocieplenia, a powyżej różnego rodzaju warstwy filtrujące i drenażowe oraz ziemia uprawna. Przyjrzyjmy się im po kolei.

Każdy dach zielony stanowi przestrzeń dla życia organizmów. Systemy zazielenienia intensywnego z trawnikami, obszarami dla roślin, ścieżek i powierzchni przeznaczonych do wypoczynku mogą być formowane i użytkowane w identyczny sposób jak ogrody. Dachy ekstensywne natomiast składają się z mało wymagających roślin, przeważnie niskopiennych, i można po nich chodzić tylko w celu dokonywania przeglądu i konserwacji. Obie formy zazielenienia stanowią dobrą przestrzeń życia dla roślin i drobnej fauny. Zwracają one naturze cząstkę z tego, co zostało jej zabrane poprzez zabudowę przestrzeni.

Ekstensywne: rośliny niskie o niewielkich wymaganiach wegetacyjnych, takie, które potrafią samodzielnie się utrzymać i rozwijać jak roślinność stepowa. Należy je sporadycznie pielęgnować i nie trzeba nawadniać. Zaletą dachu ekstensywnego jest niewielka grubość i stosunkowo niski ciężar, można go wykonać na przekryciu o kącie pochylenia do ok. 45%(wg optigrun).


Intensywne: zazielenienie intensywne mogą tworzyć różne gatunki roślin: od mchów i rozchodników po niektóre gatunki drzew i krzewów. Dachy zazielenione intensywnie są ciężkie (do 500 kg/m2) i są grube. Wymagają pielęgnacji i nawadniania